Janoš Vidali

jaanos

Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska 21, SI-1000 Ljubljana
janos.vidali@fmf.uni-lj.si
Urnik / Timetable

View My GitHub Profile

Raziskovanje / Research

Članki / Papers

Repozitoriji / Repositories

Projekti / Projects

Razvoj / Developing

Prispevki / Contributing

Hrošči / Bugs

Učenje / Teaching

(mostly in Slovene)

Dodiplomski predmeti / Undergraduate courses

Magistrski predmeti / Master courses

Ostalo / Other